Hawaii Jiu-Jitsu Tour 2016

Hi Jiu Jitsu Tour 2016

Poster for Martial arts competition in hawaii

X1 is proud to announce the 2016 Hawaii Jiu Jitsu tour. Get ready for the fun!!